Výjezdní zasedání spolků a organizací VŠE

Minulý víkend probíhalo v Areálu Tesla na Seči u Horního Bradla výjezdní zasedání všech studentských spolků a organizací na VŠE a zástupců vedení školy – Oty Novotného, prorektora pro rozvoj a Corporate Relations, a Petra Dvořáka, rektora Vysoké školy ekonomické v Praze.  Celé této akce se účastnilo i PR VŠE a naše Eventové centrum VŠE, které těmto spolkům, klubům, asociacím a organizacím vysvětlilo základní principy plánování akcí, které se rozhodnou organizovat ve spolupráci s EC VŠE, a informace o tom, jak je možné naše centrum kontaktovat.  

V průběhu zasedání se studenti dozvěděli, jak funguje systém rezervací místností na univerzitě, jaký je základ pro organizaci akcí, a mohli společně s Eventovým centrem VŠE konzultovat veškeré své plánované akce. 

Všem spolkům, které se účastnili tohoto výjezdního zasedání, moc děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.