Absolventská středa: Data science – co to je a k čemu to je? /19. 10./

Zveme vás 19. října od 18:00 na hybridní přednášku (online/osobní účast*) v rámci projektu Absolventské středy na téma „Data science – co to je a k čemu to je?“, kterou si připravil Jan Hučín, Senior Data Scientist ve společnosti PROFINIT, zabývající se analýzami dat v oblasti financí. Přednášku zaštiťuje fakulta Informatiky a statistiky.

Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

Kdy: středa 19. října 2022, od 18:00 hod
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / ONLINE v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky: Častou součástí práce data scientisty je vytvořit matematický model, pomocí něhož lze predikovat hodnoty neznámé veličiny nebo klasifikovat případy do kategorií. Přednáška seznamuje posluchače se základními pojmy, obecným postupem při modelování a vyhodnocením modelu pomocí různých metrik.

Více o projektu Absolventské středy

Těšíme se na setkání!

 

* Na základě režimových covid opatření ve vnitřních prostorách VŠE.