EuroPython2023 Sprints na Žižkově

Celý minulý víkend (22. – 23. červenec) patřil akci s názvem EuroPython2023 Sprints, která se konala právě v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově. Oba tyto dny se nesly ve znamení efektivní spolupráce, teambuildingu a rychlého řešení problémů.  

Europython2023 Sprints umožnili každému, kdo se o programování, kódování a celou tuto problematiku zajímá, aby se zúčastnil této skvělé akce, jejímž cílem bylo úspěšné zakončení celotýdenní EuroPython konference, která tomuto „Sprinterskému“ víkendu předcházela.  

Co jsou vlastně tyto „Sprinty“ zač? 

Jedná se o formu krátkých improvizovaných kódovacích setkání, v rámci nichž může každý, koho daný projekt zaujal, vyjádřit svůj postoj a napomoci rychlému a efektivnímu řešení problému. Tato setkání mají za cíl podpořit jednotlivé členy týmu, aby sdíleli své nápady a znalosti z této oblasti spolu s ostatními. Zároveň je také účastníkům umožněno si skrze tyto Sprinty vyzkoušet znalosti získané během samotné konference v praxi.  

Celá událost pořádaná EuroPythonem se odehrála v prostorách Rajské budovy VŠE na Žižkově. Celkový počet účastníků přesáhl 250 osob a účastnili se jí lidé z různých částí  Evropy.