IV. Setkání vysokoškolských kariérních center – 6.-8. září 2023

Ve dnech 6.-8. září 2023 proběhlo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích již čtvrté Setkání vysokoškolských kariérních center. Všechna zapojená kariérní centra poskytují nezbytnou podporu a směrování pro studenty svých vysokých škol a univerzit.

Setkání je velmi důležitou a inspirující událostí, která poskytuje zúčastněným možnost diskutovat o nejnovějších trendech, inovacích a osvědčených postupech pro provoz kariérního centra, a která pomáhá zlepšovat služby poskytované studentům a absolventům jednotlivých vysokých škol a univerzit. Setkání umožňuje kariérním centrům lépe propojovat studenty s pracovním trhem a otevírat jim dveře k úspěšné kariéře.

Zúčastnilo se celkem 43 zástupců z 18 zapojených vysokých škol a univerzit: České vysoké učení technické, Masarykova Univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Karlova, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola technická a ekonomická v ČB, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v ČB, Mendelova univerzita v Brně, VŠCHT Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě.

Byly uspořádány tři workshopy, které probíhaly formou diskusí:

  1. Workshop – Procesy řízení: Struktura a vedení kariérního centra, strategické cíle a vize, přístup k financování, způsoby získávání zpětné vazby, marketing kariérních center, trendy, organizace veletrhů a dalších akcí.
  2. Workshop – Standardy kariérového poradenství: Oblasti zájmu studentů dle aktuálního ročníku studia, časový rámec pro definici hlavních výzev, koordinace poskytovaných služeb.
  3. Workshop – Well-being: Způsoby tréninku duševní odolnosti studentů, témata workshopů pro studenty zaměřených na well-being, způsoby evaluace pro výstupy well-beingu.

Jelikož setkání kariérních center probíhá jednou ročně vždy na půdě jedné ze spolupracujících univerzit, byl stanoven termín V. Setkání kariérních center 2024, které se uskuteční ve dnech 12.-14. června 2024 na Karlově Univerzitě v Praze.