Konference o spolupráci Korejské republiky a střední Evropy

Minulý týden se konala Konference o spolupráci mezi Korejskou republikou a střední Evropou. Tato akce byla pořádána Centrem asijských studií (CAS) ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice, Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) a Fakultou mezinárodních vztahů VŠE.  

Úvodní slovo k celé této významné konferenci měl Young-ki Hong, velvyslanec Korejské republiky v České republice. Akce byla rozdělena na dvě panelové diskuze, přičemž první z nich uvedl Jakub Eberle, ředitel výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů a jejím hlavním tématem byla Koordinace korejsko-středoevropské politiky v indo-pacifickém regionu.  

V rámci prvního panelu jste se mohli zúčastnit diskuze, ve které se představil ředitel Centra indicko-pacifických studií (Sejong Institute) – Yoon Jung Choi, vedoucí Významné skupiny Asie Pacifik z Centra pro studium globálních regionů (ÚMV) – Alici Kizeková, výzkumný pracovník z Institute of Intelligence Studies, (Univerzita obrany ČR) – Takashi Hosoda a Taehwa Hong z Eurasia Program Researcher (FPRI). Debatu moderoval Jan Švec, výzkumný pracovník Výzkumné skupiny Asie Pacifik při Centru pro studium globálních regionů (ÚMV). 

Ve druhé panelové diskuzi s názvem Hospodářská bezpečnost a globální spolupráce v rámci hodnotového řetězce mezi Koreou a střední Evropou, převzal úvodní slovo Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Druhý panel moderoval seniorní nerezidentní výzkumník Centra globální politické ekonomie (ÚMV) – Tomáš Petříček. V průběhu tohoto panelu se k diskuzi připojil docent Hyo-young Lee, Department of Economy, Trade and Development Studies (IFANS), docentka Jana Vlčková, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů FMV VŠE a Lukáš Martin, vedoucí Sekce mezinárodních vztahů (Svaz průmyslu a dopravy České republiky) 

Celá konference probíhala v angličtině a byla výsledkem úspěšné spolupráce Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Centra asijských studií, Velvyslanectví Korejské republiky v ČR a Ústavem mezinárodních vztahů v Praze.