Konference Univerzitních absolventských center ČR a SK

Dne 13. září 2023 se na VŠE v Praze uskutečnila Konference Univerzitních absolventských center ČR a SK, kterou pořádalo Absolventské centrum VŠE. Od založení skupiny Univerzitních absolventských center se jedná o druhé prezenční setkání, kde byli nově přítomni i zástupci univerzit ze Slovenska. Hlavním cílem bylo prohloubení a navázání přátelských vztahů a kontaktů napříč Absolventskými centry. Konference přinesla příležitost ke sdílení zkušeností, vzájemné inspiraci a společnému prozkoumání možných směrů profesionálního rozvoje absolventů vysokých škol.  

Úvodního slova se ujal prorektor pro rozvoj a Corporate Relations doc. Ing. Ota Novotný, Ph. D., který ocenil práci absolventských koordinátorů a zdůraznil, že nejde o konkurenci, ale naopak o příležitost sdílet aktuální potřeby, know-how, data a průzkumy v oblasti práce s absolventy. Následně se slova ujal Ing. Mgr. Martin Rey, ředitel Alumni & Corporate Relations VŠE, pod které organizačně spadá Absolventské centrum VŠE.  Účastníkům představil fungování ACR VŠE a apeloval na spolupráci univerzit i v dalších oblastech. 

Bohatý program nabízel přednášky profesionálů z praxe, interaktivní workshop i společnou diskuzi a prostor na dotazy. V rámci první přednášky své zkušenosti v oblasti mentoringu sdílela Ing. Martina Fisherová, Ph.D z Podnikohospodářské fakulty VŠE. Dále se slova ujal Mgr. Přemysl Gubani, vedoucí Kariérního centra ČZU, a představil účastníkům, jak na České zemědělské univerzitě funguje drobné dárcovství absolventů. Po společeném obědě následovala přednáška na téma Vize ministerstva školství v oblasti práce s absolventy, kterou představil Mgr. Samuel Jezný, vedoucí oddělení implementace vysokoškolských politik. Závěrem programu byl interaktivní workshop, jež vedla Dr. Maria Gallo, přední světová odbornice v oblasti absolventského potenciálu a autorka knihy The Alumni Way, která má více než 20 let zkušeností s rozvojem Absolventských center po celém světě. Již několik let se podílí na přípravě celosvětové konference ICARe, která je zaměřena na práci s absolventy a v červnu 2024 se koná v Praze. Jsme velice rádi, že Dr. Maria Gallo přijala naše  pozvání a ve svém nabitém programu připravila pro účastníky konference workshop na téma Boosting alumni engagement, který byl zaměřen na rozvoj Absolventských center v rámci malých týmů.

Zástupci Univerzitních absolventských center se budou nadále pravidelně setkávat ve virtuálním prostředí, a to i s novými členy ze Slovenska. Jsme rádi, že se nám daří skupinu neustále rozšiřovat a věříme, že i příští setkání přinesou členům skupiny inspiraci a zajímavé informace.