Návštěva z univerzity v Lyonu

Od pondělí 8. dubna do středy 10. dubna 2024 navštívila v rámci programu Erasmus+ Staff Mobility Vysokou školu ekonomickou v Praze zástupkyně iaelyon School of management, Université Jean Moulin Lyon 3 – Marlène Rojas.  

Účelem této návštěvy bylo vzájemné prohlubování vztahů a výměna know-how s vedoucími Absolventského centra VŠE, Eventového centra VŠE, Informačního centra VŠE, Kariérního centra VŠE a Partnerského centra VŠE. 

Diskuse se týkala zejména témat z oblastí jako je partnerství s univerzitami, event management, kariérní růst pro studenty a udržování vztahů s absolventy. 

V rámci této návštěvy poskytlo Eventové centrum VŠE prohlídku univerzity, a to přímo na Žižkovském kampusu. 

Sdílení zkušeností napříč celým univerzitním světem je pro nás velmi důležité. Pevně věříme, že tato návštěva přispěje k udržování dobrých vztahů s dalšími univerzitami. 

Velmi si této příležitosti ceníme a doufáme, že mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Jean Moulin University v Lyonu bude i nadále vzkvétat plodná spolupráce.