Ocenění Pedagog roku 2022

Rektor VŠE Petr Dvořák se ve středu 1. března 2023 setkal s nejlepšími pedagogy VŠE za rok 2022, kterým bylo ve Vencovského klubu uděleno ocenění Pedagog roku 2022.

Ocenění uděluje VŠE již od roku 2019, tento rok byla ale poprvé použita data ze studentských evaluací, ve kterých studenti hodnotili pedagogy v rámci kvalifikovanosti, odbornosti, připravenosti, srozumitelnosti výkladu a schopnosti odpovídat na dotazy studentů.

Za každou fakultu byli určeni tři nejlepší pedagogové a vítěze následně pan rektor vyhlásil během slavnostního setkání. Rektor Petr Dvořák oceněným poděkoval za vynikající práci v oblasti výuky a její inovace a popřál jim mnoho dalších úspěchů a talentovaných studentů.

Za Fakultu financí a účetnictví získal ocenění Ing. Jan Molín, Ph.D., který ho tímto získal již po čtvrté. Za Fakultu mezinárodních vztahů byla oceněna doc. Zuzana Stuchlíková, která se stala pedagogem roku podruhé. Za Fakultu podnikohospodářskou byla vybrána PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. a za Fakultu informatiky a statistiky si převzal cenu Ing. Filip Vencovský, Ph.D. Na Národohospodářské fakultě byl oceněn prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. a v neposlední řadě za Fakultu managementu získal ocenění doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

 

Pedagogové roku 2022

 

Fakulta financí a účetnictví

 • Molín Jan, Ing., Ph.D.
 • Berková Kateřina, Ing., Ph.D.
 • Müllerová Libuše, prof. Ing., CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Stuchlíková Zuzana, doc. Ing., Ph.D.
 • Jiránková Martina, doc. Ing., Ph.D.
 • Levý Jan, Mgr. Ing., Ph.D.

Fakulta podniko­hospodářská

 • Palíšková Marcela, PhDr., Ph.D.
 • Pauknerová Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
 • Nový Ivan, prof. Ing., CSc.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Vencovský Filip, Ing., Ph.D.
 • Sekničková Jana, Mgr., Ph.D.
 • Bruckner Tomáš, Ing., Ph.D.

Národo­hospodářská fakulta

 • Kovář Martin, prof. PhDr., Ph.D.
 • Chytil Zdeněk, prof. Ing., CSc.
 • Chytilová Helena, doc. Ing., Ph.D., M.A.

Fakulta managementu

 • Kincl Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 • Hanousek Vladimír, Mgr., LL.M.
 • Závodný Pospíšil Jan, PhDr., Ph.D.