Společnost Grant Thornton se stala novým Hlavním partnerem VŠE

Společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. navýšila prostřednictvím Partnerského centra VŠE partnerskou spolupráci s VŠE a díky tomu se stala nově Hlavním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. projevila zájem jednak o podporu studentských aktivit a eventů pořádaných na VŠE, ale také zejména o rozšíření dosavadní spolupráce s Fakultou financí a účetnictví VŠE, kde se bude aktivně podílet na výuce předmětů, ale také podpoří vědu a výzkum či aktivity studentských organizací na FFÚ VŠE.

V souvislosti se změnou partnerského statusu proběhlo v pátek 14. 10. 2022 slavnostní setkání se zástupci společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. při příležitosti umístění loga společnosti na tabuli partnerů VŠE při vchodu do NB VŠE. Setkání se za VŠE zúčastnil vedoucí Partnerského centra VŠE Dennis Billík. Za společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. se zúčastnili Hedvika Nová za HR oddělení a Daniel Valeš z oddělení Marketingu.

Partnerské centrum VŠE spadá pod Alumni & Corporate Relations a jeho hlavní náplní je kvalitní spolupráce se stávajícími partnery VŠE a akvizice nových partnerství. K navýšení partnerské spolupráce se společností Grant Thornton Czech Republic a.s. se vyjádřil také vedoucí Partnerského centra Dennis Billík: „Jsem rád, že se nám díky nově nastavené dynamice v oblasti firemního partnerství podařilo navýšit spolupráci s našim dlouhodobým partnerem, chtěl bych ovšem zmínit, že velké poděkování za celý průběh jednání o navýšení partnerské spolupráce patří Tomáši Brabencovi, jenž je jedním z členů představenstva společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. a zároveň je akademickým a vědeckým pracovníkem na Katedře financí a oceňování podniku FFÚ VŠE. Těším se na další spolupráci se společností Grant Thornton a věřím, že studenti Fakulty financí a účetnictví VŠE ocení účast odborníků z praxe ve výuce“