Společnost ŠKODA AUTO se stala novým Strategickým partnerem VŠE

ŠKODA AUTO uzavřela prostřednictvím Partnerského centra VŠE rámcovou smlouvu o partnerské spolupráci s VŠE a díky tomu se stala novým Strategickým partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Společnost ŠKODA AUTO spolupracuje s VŠE v celé řadě oblastí, od spolupráce s vybranými fakultami VŠE, podpory programu CEMS na Fakultě podnikohospodářské, účastí na Veletrzích ŠANCE až po podporu smluvního výzkumu, vědy či studentských spolků.

Při příležitosti začátku nového akademického roku proběhlo v úterý 24.10.2023 setkání se zástupci ŠKODA AUTO. Nejprve proběhlo focení při Zdi partnerů VŠE a poté následovalo setkání k vyhodnocení aktuální spolupráce a diskuzi nad možnostmi budoucí spolupráce. Za VŠE se setkání zúčastnili Ota Novotný (prorektor pro rozvoj a Corporate Relations), Martin Rey (ředitel Alumni a Corporate Relations) a Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra). Za ŠKODA AUTO se setkání zúčastnily Dana Plath (vedoucí Sales a After Sales Training Akademie) a Markéta Jarošová (Odborný koordinátor spolupráce se školami).