Vedoucí Eventového centra VŠE na Utah State University

Před pár dny navštívil vedoucí Eventového centra VŠE, Pavel Kolesár, Utah State University, kde se setkal s Amy Rasmussen, jež je hlavou místního eventového centra – Event Services USU. Cílem této zahraniční návštěvy bylo především posílení spolupráce a sdílení vlastních zkušeností a knowhow z oblasti eventového managementu. 

V rámci tohoto setkání se také uskutečnila významná diskuse, jež se týkala současných světových trendů eventového průmyslu a jež byla pro obě strany velmi prospěšná. V návaznosti na právě probíhající konferenci na zdejší univerzitě (která se příští rok bude konat i u nás, viz předchozí článekse tato diskuse týkala zejména konferenčních příprav. 

Tímto setkáním však naše spolupráce s Utah State University nekončí. Plánovaná jsou již další setkání, a to zejména online, během kterých budou obě Eventová centra sdílet své poznatky, včetně inovací, a to společně s celými svými týmy. Věříme, že v budoucnosti budeme uzavírat i další podobná partnerství se zahraničními univerzitami. 

Vedoucí Eventového centra VŠE na Utah State University