VŠE udělí na návrh Fakulty mezinárodních vztahů čestný doktorát prof. Tirolovi

22. června
2022

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

a děkan Fakulty mezinárodních vztahů

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

si Vás dovolují pozvat na slavnostní zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti

DOCTOR HONORIS CAUSA

prof. Jean Tirolovi

nositeli Nobelovy ceny za ekonomii, Toulouse School of Economics, Francie

ve středu 22. června 2022 v 16:00 hodin ve Vencovského aule VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Prosíme hosty z řad akademické obce i veřejnosti, aby se na ceremoniál registrovali zde.

 

Profesor Jean Tirole je čestným prezidentem nadace JJ Laffont-Toulouse na School of Economics (TSE) a vědeckým ředitelem výzkumného ústavu TSE-Partnership. Jako hostující profesor působí na prestižní americké univerzitě MIT. Výzkum profesora Tirola je zaměřen na problematiku teorií průmyslových organizací, teorií her, regulací, financí, makroekonomie, bankovnictví a v neposlední řadě také na behaviorální ekonomii. Profesor Jean Tirole publikoval více než dvě stě článků ve špičkových mezinárodních časopisech a je autorem dvanácti monografií. Jeho nejnovější kniha s názvem Economics for the Common Good vyšla v angličtině v roce 2017. Tato odborná publikace je volně prodejná a byla přeložena do mnoha jazyků. Prof. Jean Tirole získal řadu mezinárodních ocenění, včetně zlaté medaile CNRS (Francouzského národního centra pro vědecký výzkum). V roce 2014 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii za jeho výzkum zaměřený na analýzy tržní síly a regulace velkých společností.

VŠE udělí na návrh Fakulty mezinárodních vztahů čestný doktorát prof. Tirolovi