Akademická psychologická poradna

Akademická psychologická poradna (APP) při Akademickém centru FPH VŠE nabízí individuální poradenství studentům, kteří se ocitnou v osobních potížích.

Studentům mohou poradenské služby nejen pomoci překonat jejich osobní, rodinné, partnerské a studijní problémy, se kterými zpočátku přicházejí, ale postupně je zaměřit též na profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní.

Akademická psychologická poradna VŠE (APP) je v provozu vždy jedenkrát týdně v předem vymezených hodinách. Návštěva poradny je bezplatná, není nutné se předem objednávat. Poradenství poskytují odborní psychologové katedry psychologie a sociologie řízení.

Termíny APP a podrobnější informace najdete na webu Akademického centra.